dilluns, 26 de gener de 2015

ORGANITZACIÓ DE, QUÈ VOLEM SABER? SOCIALS

Bona tarda a tots/es!! Com eren moltes preguntes les que vos vàreu demanar sobre el tema de Les capes de la Terra: la hidrosfera i la geosfera, el que he fet es col·locarles per blocs i així tenir més clara l'estructura del tema. Vos donaré una còpia perquè ho tingueu a mà. 

Blocs:
1.  Creació de la Terra
Com es va crear la Terra?
Estructura de la Terra: capes de la Terra:
·         De que està format l’interior de la Terra? (Marc, Paula)
·         I les capes de defora? (Senda) Quines són?
·         Què és l’atmosfera? Com es va crear l’atmosfera? (Paula) Per què només la Terra té atmosfera? (Paula)
·         Com es varen crear? (Ana)
·         Varen tardar molt en crear-se? (Laura)
·         La Terra és una atmosfera? (Marino)
·         Per què els animals i les persones no es cauen? (Natalia)

2.  Tectònica de plaques, terratrèmols i volcans:
·      Com es van separar els continents? (Natalia)
·      Com es varen crear els oceans? (Sara)
·      L’Antàrtida.
·      Com es produeixen els terretrèmols, uracans, sismes submarins?
·      Per què els volcans erupcionen i treuen lava?

3.  Tipus de climes:
·       Els climes relacionats amb la vida de la Terra (Raúl, Lázaro) Com es creen? (Marino)
·      El temps atmosfèric? 
·      Els factors climàtics 
·      Zones climàtiques de la Terra. 
·      IBIZA, Qualcú té un pluviòmetre? Baròmetre? Higròmetre? (humitat)
     ·         Quins climes hi ha?  
o   Oceànic
o   Continental: Mediterrani (Balears)
o   Montanya
o   Subtropical
    ·         Canvi climàtic?

dimecres, 21 de gener de 2015

REPASO DE MATEMÁTICAS

http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/juegos-problemas-ejercicios-matematicas-5o-primaria

PRÁCTICA DE LA DIVISIÓN

Para aquellos que hacen las divisiones con resta
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/58/html/datos/03_Mates/Actividad/Otro_nivel/ud04/0402.htm

Para los que hacen las divisiones con la resta mental
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/division2_e.html

PREGUNTES NATURALS

Com ja sabeu hem de preparar part de les preguntes que varem fer a classe. Les que pogueu.
Vos deix les que s'han contestat avui a classe. Demá intentarem acabar de complimentar-les.
Les que estan en color lila són quasi impossibles de contestar, o molt difícils, per tant no passa res si no trobau resposta ( com ja varem dir a classe).

Entre demà i divendres aclarirem dubtes sobre aquestes preguntes i ens posarem amb l'índex a classe.

Què volem saber?

- Poden les gambes menjar altres éssers vius? (Lázaro)
Si que poden menjar altres éssers vius, com plantes aquàtiques, crancs, peixos morts i microorganismes.

- Té la gamba 6 ó 8 potes? (Sergi)
La gamba té 8 potes i 2 pinces.

- Quants d’ecosistemes hi ha? (Senda)
Hi ha tres ecosistemes: aquàtic, terrestre, aeri

- Hi ha diferents tipus d’ecosistemes marins? (Fátima)
Sí, hi ha dos un d’aigua dolça que el formen els rius, riarols, llacs...
I una altre d’aigua salada que es troben a la mar com les costes, els esculls de coral, la mar oberta...

- Poden viure les gambes a l’aigua dolça? (África)
Les gambes poden viure a aigua dolça però seran d’una espècie específica.

- En quin color veuen les gambes? (África)
        
- Quant de temps viu una gamba? (Eduardo)
 La gamba té de vida entre un i dos anys.

- Hi ha diferents tipus de gamba? (Senda)
Hi ha diferents tipus de gambes. Aquestes seran diferents segons si viuen a aigua dolça (en aquest cas seran de color més oscures) o aigua salada ( seran més clares)

- Què mengen les gambes? (Natalia)

- Van les gambes totes soles o en grup? (Naiara)
Les gambes s’acostumen a anar en grup.

- Hi han gambes negres? (Lucía)
        
- Poden viure les gambes entre les roques? (Sara) 
Si, ja que a les roques tenen més recursos per viure.

        
- Tenen brànquies tots els animals marins? (Sergi)
   No tots els animals marins tenen brànquies, per exemple les meduses, i el calamar no en tenen

- Se pot congelar l’aigua marina? (Lázaro)
         No, a vegades la temperatura del fons del oceà baixa més enllà del punt de congelació pero aquesta condició no dura el temps suficient perque l'aigua del fons de la mar se converteixi en gel, amb això col·laboren els efectes de la salinitat, pressió i circulació de l'aigua.

- Quants d’animals poden viure tant a aigua salada com a aigua dolça? (África)
- Quants tipus de plantes hi ha al ecosistema marí? (Xènia)        
- Quants d’éssers vius pot haver aproximadament a la mar? (Sara)
- Quins animals viuen tant al ecosistema marí com al terrestre? (Naiara)
- Fins a quanta salinitat poden viure els éssers vius aquàtics a la mar? (Natalia)
- L’aigua és infinita? (África)

- Mengen plantes els animals marins? (Lucía)
         Alguns sí, i d’altres no.

- Quin tipus de reproducció té la gamba? Fa ous? (Senda)
         La gamba té una reproducció asexual i fa molt d’ous

- Que hi ha davall la sorra (arena)? (Alex)
         Està l’escorça terrestre, nucli sòlid central.

- Quantes espècies hi ha d’animals aquàtics? (Joel)
         

- Quin és l’animal més gran? (Alex) i de les Illes Balears? (Paula)
         La balena blava

- Què és el perill d’extinció? Hi ha tortugues en perill d’extinció? (Érika)
         Es quan a una espècie queden molt pocs exemplars. Normalment, estan en protecció ja que si se acaben morint, mai més existiran.
Totes les espècies del món tenen la seva funció al cicle de la vida.
Si que 

- Quin animal és el més important de les Illes Balears? (Paula)
         Els cavalls, els ases...

- Els animals aquàtics tenen cabells? (Eduardo) Per què serveix? (Irene)
         No,  però si que tenen escates que serveixen per protegir la pell. També es pot esbrinar a partir de les escates quants d'anys té un peix, quant ha crescut i en quina temporada gràcies a els anells de les escates.

- Quina és l’espècie aquàtica de les Illes Balears que està en perill d’extinció? (Paula)
        El ferreret (una granota de les Illes Balears)

- Hi ha animals aquàtics verinosos? (Ana)
         Si, poden arribar a matar amb el seu verí.

- Quin és l’animal marí que més potes té? (Laura)     

- Les meduses mengen? (Eduardo)

         Sí, les meduses mengen plàncton, larves de krill, crustacis, petits peixos, larves, ous d’altres animals aquàtics i fins hi tot altres meduses.

SOLUCIONES PROBLEMAS (PÁGINA 49; PÁGINA 53: 10, 12)

¡Hola chicos! Aquí os dejo las soluciones de los problemas para que los podáis corregir. Aunque las ponga aquí, ante cualquier duda, los miraremos otra vez en clase. Apuntad siempre todo lo que no entendáis para poder hacer después las aclaraciones pertinentes.
Hay que tener en cuenta que a veces se puede operar de forma diferente y que el resultado sea el correcto.

Página 49, ejercicio 4.


  • Primero sumaremos lo que vale la mesa y su funda.


289 ( € por la mesa) + 20 ( € por la funda) = 309 €

Después deberemos saber cuánto dinero ha pagado.

50 (€) x 7 ( billetes) = 350 €

Ahora solo tendremos que restar lo que ha pagado de lo que le ha costado y sabremos cuánto le han devuelto.

350 (€ ha pagado) - 309 (€ que le ha costado) = 41

Le han devuelto 41 €.


  • Primero multiplicaremos las bolsas de pelotas por el precio que tiene cada bolsa para averiguar cuánto dinero ha invertido en las pelotas.
15 (bolsas) x 3 (€ la bolsa) = 45 

Al total de dinero que ha gastado le restaremos lo que le han costado las pelotas.

171 (€ gastados) - 45 (€ gastados en pelotas) = 126

Estos 126 € son los que se ha gastado en raquetas.

Necesitamos saber cuántas raquetas ha comprado. Así que ahora deberemos dividir el dinero que ha invertido en las raquetas entre el dinero que vale cada bolsa de raquetas.

126: 14 = 9 El resultado nos da las bolsas que ha comprado.

Por lo que deberemos de multiplicar el número de bolsas por el número de raquetas que hay en cada bolsa para saber finalmente cuántas raquetas ha comprado.

9 x 2 = 18
Ha comprado 18 raquetas.


Página 53, ejercicio 10.

  • 20.000 : 125 = 160
Se pueden llenar 160 depósitos de 125 litros de agua y no sobra ningún litro.

  • 20.000 : 140 = c= 142 y r = 120
Se pueden llenar 142 depósitos de 140 litros de agua y sobran 120 litros.

Ejercicio 12.

  • Hay varias opciones en este caso. 
1ª opción: 
        
       92 : 6 c = 15 r = 2

2ª opción:

       4 x 8 = 32
       92 - 32 = 60 
       60 : 6 = 10

Elegirán la segunda opción porque no sobran camas.
  • Existen 2 opciones:
Primer comedor  92 : 18 = c = 5 r = 2     

Segundo comedor  92: 23 = 4

Elegirán el segundo comedor porque no sobran mesas.

  • Dos opciones:
Primera opción de cabañas: 92 - 2 = 90;   90 : 6 = 15

Segunda opción de cabañas: 4 x 8 = 32; 90 - 32 = 58; 58 : 6 = c= 9 r = 4

Primera opción de comedor: 90: 18 = 5

Segunda opción de comedor: 90 : 23 = c= 3 r = 21

En este caso elegirán la primera opción de cabañas y la primera opción de comedor.
dimarts, 20 de gener de 2015

Problemas: soluciones página 45

Soluciones de los ejercicios 4 y 6 (pág 45)

Ejercicio 4

 DIVIDENDO


 112.301
 116.535
 224.131
 DIVISOR

 COCIENTE
 708
 89 RESTO
 0
 17


Ejercicio 6

- 20.580: 735 = 28 --> Han realizado el safari 28 personas.

- 47.450 : 365 = 130 --> Repartían 130kg cada día.

- 13.000 - 7.300 = 5.700
   5.700 : 475 = 12 Tiene que pagar 12 plazos


Les capes de la Terra

https://www.youtube.com/watch?v=Tj0HNCcgWZs

dilluns, 19 de gener de 2015

Resolución cálculo ficha 2 y ficha 3

Respuestas ficha 2

1. c = 57 r = 26          2. c= 2907 r =1         3. c= 125 r = 02        4. c= 21 r = 11

5. c = 81 r = 02          6. c = 59  r = 59        7. c= 70 r =  35         8. c= 111

9. c= 103                  10.c= 29 r =58           11.c= 1942 r =2       12. c= 137 r = 01

13. c=321 r = 07       14.c= 16 r =33           15. c= 63 r = 71       16. c=85 r = 18


Respuestas ficha 3

1.c= 5 r = 465          2.c = 7 r= 513              3.c= 10 r= 341              4.c= 4 r =55                                    
5.c= 8 r = 130          6.c= 6 r = 82                7.c = 5 r =5                   8.c= 18 r = 68

9.c= 13 r = 458      10.c= 0 r = 496              11.c = 5 r = 558           12.c= 16 r = 118

13.c= 3 r = 539      14.c= 3 r = 552              15.c = 3 r = 206           16.c= 12 r =598

diumenge, 18 de gener de 2015

Els ecosistemes

https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU

https://www.youtube.com/watch?v=5JeK5rD_HYw

Resolución cálculo

 OPERACIONES MATEMÁTICAS
Nombre: ________________
1.   Ordena y calcula:
526 + 245 = 771            689 + 789 = 1.478                 355 + 1236 = 1.591
 879 – 356 =523            2658 – 1587 =1.071    445876 – 56984 =388.892

589 x 387 =227.943           1547 x 52 =80.444                87452 x 658 =57.543.416
327 : 3 =109                           319 : 82 = c= 3 r=73                    2573 : 48= c=53 r=29