dilluns, 26 de gener de 2015

ORGANITZACIÓ DE, QUÈ VOLEM SABER? SOCIALS

Bona tarda a tots/es!! Com eren moltes preguntes les que vos vàreu demanar sobre el tema de Les capes de la Terra: la hidrosfera i la geosfera, el que he fet es col·locarles per blocs i així tenir més clara l'estructura del tema. Vos donaré una còpia perquè ho tingueu a mà. 

Blocs:
1.  Creació de la Terra
Com es va crear la Terra?
Estructura de la Terra: capes de la Terra:
·         De que està format l’interior de la Terra? (Marc, Paula)
·         I les capes de defora? (Senda) Quines són?
·         Què és l’atmosfera? Com es va crear l’atmosfera? (Paula) Per què només la Terra té atmosfera? (Paula)
·         Com es varen crear? (Ana)
·         Varen tardar molt en crear-se? (Laura)
·         La Terra és una atmosfera? (Marino)
·         Per què els animals i les persones no es cauen? (Natalia)

2.  Tectònica de plaques, terratrèmols i volcans:
·      Com es van separar els continents? (Natalia)
·      Com es varen crear els oceans? (Sara)
·      L’Antàrtida.
·      Com es produeixen els terretrèmols, uracans, sismes submarins?
·      Per què els volcans erupcionen i treuen lava?

3.  Tipus de climes:
·       Els climes relacionats amb la vida de la Terra (Raúl, Lázaro) Com es creen? (Marino)
·      El temps atmosfèric? 
·      Els factors climàtics 
·      Zones climàtiques de la Terra. 
·      IBIZA, Qualcú té un pluviòmetre? Baròmetre? Higròmetre? (humitat)
     ·         Quins climes hi ha?  
o   Oceànic
o   Continental: Mediterrani (Balears)
o   Montanya
o   Subtropical
    ·         Canvi climàtic?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada