dissabte, 21 de març de 2015

FITXA: QUÈ ÉS LA MATÈRIA?" PROJECTE: MATÈRIA I ENERGIA.

Què volem saber de la MATÈRIA?

1.- Què és la matèria ?
Tot el que podem veure i tocar és matèria. També són matèries coses que no podem veure, però podem mesurar, com l'aire.
Observam que la matèria ocupa una certa porció d'espai i l'anomenam volum.


2.- Esbrina 2 propietats de la matèria. Hi han més? Explica-les.
La matèria ocupa volumen.La matèria té masa.
Aquestes dues propietats les podem observar cada vegada que pesam diferents objectes amb una balança (com varem fer a classe).
No tan sols és matèria allò que està a la nostra mà. També és matèria tot el que constitueix els planetes, el Sol, i els estels. I a escala microscòpica, són també matèria les cèl·lules, els virus... 


La matèria forma tots els cosos de l'univers.


Moltes substàncies tenen un color característic que permet distigir-les de moltes altres. Les substàncies que no tenen color s‘anomenen incolores. 
L‘olor i el sabor són propietats que serveixen per diferenciar diverses classes de matèria. Les substàncies que no fan cap olor reben el nom de inodores i les que no tenen sabor s‘anomenen insípides. L‘aigua pura és incolora, insípida i inodora.
La duresa és la resistència que els sòlids oposen a ser penetrats o ratllats per altres sòlids. El diamant és una substància molt dura i el plom és un metall tou.
La tenacitat és la propietat d‘un material que resulta difícil de trencar o deformar. No s‘ha de confondre duresa amb tenacitat. El vidre és dur però no és tenaç, el vidre és un material fràgil.
L‘elasticitat és la propietat de recuperar la forma inicial. Una molla és elàstica.
La mal·leabilitat és la propietat que tenen algunes substàncies de poder estendre‘s en làmines primes, per exemple el paper d‘alumini.
La ductilitat és la propietat que tenen algunes substàncies de poder estirar-se en fils. Per exemple els fils de coure. L‘or és el metall més ductil, amb un gram d‘or es pot obtenir un fil de 2 Km de longitud!
La fluïdesa és la propietat que tenen els líquids i els gasos per poder relliscar sobre una superfície, lliscar per l‘interior d‘un tub o sortir per un forat del recipient que els conté. Aquesta forma de moure‘s s‘anomena fluir. Per això els líquids i gasos s‘anomenen fluids.
El punt de fusió i el punt d‘ebullició són propietats característiques de les substàncies pures i ens permet identificar-les.
El punt de fusió és la temperatura a la qual una substància pura es fon, és a dir passa de sòlid a líquid. Per exemple el punt de fusió del gel és 0oC. El punt d‘ebullició és la temperatura a la qual una substància pura comença a bullir, és a dir passa de líquid a gas. Per exemple el punt d‘ebullició de l‘aigua és 100oC.
El fet que una substància es trobi habitualment en estat sòlid, líquid o gas depèn dels seus punts de fusió i ebullició. Per exemple, l‘aigua a 20oC és líquida perquè el seu punt de fusió és 0oC .

3.- La matèria es presenta en 3 estats. Quins són ? Explica’ls.4.- Cerca quins són els canvis físics de la matèria.
Hi ha 4 canvis físics de la matèria, en aquest cas l'aigua, quan hi ha un canvi de temperatura. Aquests són:
La fusió és el pas de l'estat sòlid a líquid.
La solidificació és pas de l'estat líquid a sòlid.
La vaporació és el pas de líquid a gas.
La condensació és el pas de gas a líquid.

En altres materials pot canviar, l'aspecte, la forma i l'estat.

5.- Cerca què tipus de canvis físics es donen en la naturalesa.
Escalfament
Deformació
Moviment

6.-També es produeixen canvis químics. Intenta explicar quins són aquests canvis.
L'oxidació en materials com el ferro on el seu aspecte.
La combustió

7.- Ets capaç de cercar alguns tipus de canvis químics que es produeixen en les coses i en els éssers vius? Posa exemple i explica’ls.
8.- La matèria apareix moltes vegades formant mescles. Què són les mescles? Què són les substàncies pures?  Posa exemples de mescles que ens trobem a la vida diària.
9.- Les mescles poden ser de dos tipus: homogènies y heterogènies. Investiga en què es diferencien.

10.- Se poden separar els components d’una mescla? Cerca tres mètodes que se facin servir per això.

Sí, depenent del tipus de mescla que sigui.
Hi han dos tipus de mescles:
- Mescles homogènies: no es poden separar els seus components.
- Mescles heterogènies: es poden separar els seus components.
          Tres tipus de separació d'una mescla:
                   - Decantació
                   - Filtració
                   - Destilació

11.- Perquè floten els cossos?

Sobre un cos submergit en fluid, actuen dues forces, la densitat del cos i la densitat del líquid

Si la densitat del cos és menor que la densitat del líquid, el cos surarà.


12.- Què és la combustió?

La combustió és un procés químic d'oxidació ràpid que va acompanyat de calor i llum.13.- LA GRAN PREGUNTA: CREUS QUE ENS SERVEIX ESTUDIAR LA MATERIA I LES SEVES PROPIETATS? PER QUÈ?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada