dimecres, 15 d’abril de 2015

GUIÓ TREBALL ESCRIT

GUIÓ DEL TREBALL ESCRIT
     -    El treball es pot fer:
Ø      A mà:
o   farem servir fulls en blanc
o   S’ha d’escriure amb falsilla. MARGEEEESS!!
Ø      Amb l’ordinador:
o   Word o similar
§  Tipus de lletra: Títols: tamany lletra 14 i majúscula. Tipus de lletra Comic sans (11), Arial (12), justificat.

o                 Power point o similar

-      Portada
Ø  Títol de l’experiment
Ø  Noms dels participants (abaix a la dreta) 
Ø  Decoració amb fotos, dibuixos, etc
-      Índex
Ø  Títol i núm de pàgina

-      Explicació: PER QUÈ HEM TRIAT L’EXPERIMENT? (lletra majúscula i tamany 14)
-      EXPLICACIÓ DE L’EXPERIMENT:
Ø  Material utilitzat
Ø  Procediment

-      CONCLUSIONS de l’experiment (quins resultats has obtingut? Ha passat el què esperaves? Si no és així, què penses que ha fallat en l’experiment?)

A tenir en compte:
Ø  Totes les pàgines aniran numerades ( abaix a la dreta o abaix enmig)
Ø  Claredat en l’explicació
Ø  Bona lletra, faltes d’ortografia
Ø  Marges
Ø  Títols
Ø  Separació de paraules

Ø  Connectors

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada